Ηρακλής Καραμπάτος

Παρατηρώντας τις απολαύσεις των άλλων

10,35

Η αφή στον σύγχρονο κόσμο θεωρείται ένα εξελικτικό
κατάλοιπο, καθώς ο ρόλος της στην κοινωνικοποίηση
του είδους μας έχει παραγκωνιστεί. Δεν ψηλαφούμε τις
απολαύσεις των άλλων∙ τις παρατηρούμε, τις κοιτάζουμε.

Κωδικός προϊόντος: Κ0054 Κατηγορία: