-10%
14,40

Για να παραμείνεις φιλόσοφος μετά τη μάχη, πρέπει να αλλάξεις δέρμα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεμάθουμε.