-10%

Στέργια Καββάλου

Λογοτεχνία

δρόμος από γάλα

7,00 6,30

Η συγγραφέας Στέργια Κάββαλου στην  ποιητική της συλλογή «δρόμος από γάλα».